Hald 1 Mandag  2019 – 2020

Kl. Bane 5 Bane 4 Bane 3 Bane 2 Bane 1
15.00 Kirsten

Gerda

Agnes

Eva

Bent

Keld

Kurt

Kjeld

Poul

Ingelise

Oda Kørup

Asta Kørup

17.20 Hanne

Gita

Lisbeth

Inger

Mona

Merete

Liselotte

Karna

Anni

Bodil

Doris

Sysser

Jette

Andreas

Flemming

Lone

Lars

Marianne

18.10 Bibbi

Kirsten

Jens

Joan

Anders

Henning

Ivan

Frode

Steffen

Jørn

Birger

Freddy

Lars

Kim

Torben

Simon

Hanne

Hanne

Ulla

Britta

19.00 Lars

John

Tage

Lene  

 

 

 

Ivan

Carsten

Lars

Torben

Bent

Viggo

Hans Jørn

Lasse

Orla

Poul

Hans Erik

Ib

Flemming

Erik

Henning

Lone

 

 

                                                      Hald 2 Onsdag     2019  –  2020

Kl. Bane 6 Bane 7 Bane 8 Bane 9 Bane 10
17.30 Mariann

Inger

Hanne

18.20
19.10 Ivan

Morten

Lars

Carsten

Peter

Jonas

Christian

Dennis

20.00 Firmafjer Firmafjer Lars

Lene

Allan

Klaus

       

                                              Hald  1     Torsdag     2019 – 2020   

Kl. Bane 5 Bane 4 Bane 3  Bane 2 bane 1
19.00 Henning

Jørgen

Chresten

Ib

 

 

 

 

 

Mette

Sarah

Amanda

Rikke

Jan

Jan

Poul

Frank

 

Lars

Hans Jørn