Baneoversigt Hal 1 Mandag 2020-2021

Kl.Bane 5Bane 4Bane 3Bane 2Bane 1
15.00Eva Kjeldal Agnes Jørgensen
Gerda Nielsen
Kirsten Jørgensen  
Bent Laursen
Kjeld Rørdam Therkelsen
Keld Glyngø
Kurt Rasmussen
   
16.00asta rasmussen Lise Tønnesen
Polle Tønnesen
Oda Sørensen  
    
17.20Anni Andersen Bodil Gjørlund
Sysser La Cour
Doris Knudsen  
 Merete Meldahl Karna Tornblad Jensen Mona Winther Liselotte Laursen  Inger Vestergaard Hanne Petersen
Gita Ibsen
Lisbeth Therkelsen  
 
18.10Bibbi Kragh
Anna Hansen
Joan Bilde Mortensen
Jens Mortensen
Henning Skødt  Anders Hansen
Ivan Pedersen
Frode Rasmussen  
Steffen Eltang
Jørn Ginnerup
Birger Brix
Freddy Frederiksen
 Hanne Falken Hanne Andersen
Ulla Sejersen Britta Roslyng

19.00Lars Lundsgaard
Tage Sørensen
John Flyvholm
Lene Arngrim
Orla Skytte Nielsen Poul Anker Pedersen
Ib Lauesen
Hans Erik Lindstrøm
Hans Jørn Ginnerup Lasse Nilsson
Viggo Frandsen
Bent Jørgensen
Ivan Skytte
Lars Hansen
Carsten Nielsen
Torben Jacobsen
Frank Ludvigsen Jan Møller Christiansen
Jan Schmidt
Poul Quist  
19.50Kim Wendt Sørensen Lars Hansson
Simon Hansson
Torben Rasmussen
Ib Christiansen Jørgen Rønnow
Henning Christiansen ?????  
 Mathilde N Svanborg Ceeathrine A O Holbech Eugenia Naneva Emilie Nissen Pedersen    Lone Hansen Henning Rosenvang
Erik Schmidt
”Kalle” Karl Erik Nielsen
20.40    

 Baneoversigt Hal 2 Onsdag 2020- 2021

Kl. Bane 6Bane 7Bane 8Bane 9Bane 10
17.30  Inger Vestergaard Hanne Petersen
Liselotte Laursen
Mariann Olesen  
  
18.20         
19.10Ivan Skytte Lars Hansen
Kim Sander
Lars Hansson
 Birger Sørensen
Carsten Andersen
Leif Sørensen
Erik Vestergaard
 Peter “ÅG” Danielsen Jonas Nonbo
CHRISTIAN Kaas
Dennis Kaas Jensen  
20.00 Lene Arngrim     
     Den 22.08.2020