Baneoversigt Hal 1 Mandag 2019-2020

Kl. Bane 5 Bane 4 Bane 3 Bane 2 Bane 1
15.00 Kirsten Gerda
Agnes Eva
Bent Keld
Kurt Kjeld  
  Poul Ingelise
Oda Asta
 
17.20 Hanne Gita
Lisbeth Inger
Mona   Merete
Liselotte Karna
 Anni Bodil
Doris Sysser
Andreas Jette Flemming Lone
Lars Marianne
18.10 Bibbi Kirsten
Jens Joan
Anders Henning
Ivan Frode
Steffen Jørn 
Birger Freddy
Lars Kim
Torben Simon
Hanne Hanne
Ulla Britta
19.00  Lars John
Tage Lene    
Ivan Carsten
Lars Torben
Bent Viggo 
Hans Jørn Lasse
Orla Poul
Hans Erik  Ib
Flemming Erik
Henning Lone
19.50 Henning Jørgen
Chresten Ib  
Lars Kim
Torben Simon
Conrad Peter
Andreas Jacob
   
            Den 10.11.2019

Baneoversigt Hal 2 Onsdag 2019-2020

Kl. Bane 6 Bane 7 Bane 8 Bane 9 Bane 10
17.30       Mariann Inger 
Liselotte Hanne
   
18.20          
19.10 Ivan Morten
Lars Carsten
      Peter Jonas
Christian Dennis  
20.00   ”Firmafjer” Michael Rene
Asger Jan
Lars Lene
Allan Klaus
   
          Den 10.11.2019

Baneoversigt Hal 1 Torsdag 2019-2020

Kl. Bane 5 Bane 4 Bane 3 Bane 2 Bane 1
19.00 Frederik Marc
Magnus Christian
  Mette Sarah
Amanda Rikke
Jan Jan
Poul Frank
Lars Hans Jørgen
           
          Den 10.11.2019