Ordinær Generalforesamling for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2019/20

Ordinær generalforsamling i Juelsminde Badmintonklub

Torsdag d. 15. August 2019 kl. 19.30

i Juelsminde Hallernes Cafeteria.

 

 

Referat

  1. Valg af dirigent:

Henning Christiansen

 

  1. Formandens beretning:

Formanden kom i sin beretning bl.a. ind på udviklingen i medlemstallet, en række forskellige initiativer, som bestyrelsen havde foretaget for at skaffe flere medlemmer, samt initiativer og aktiviteter som led i det løbende bestyrelsesarbejde.

Beretningen blev godkendt.

 

  1. Kassereren aflægger regnskab:

Kassereren aflagde rapport om regnskabet, herunder fra ældrebadminton og Senior Idræt.

Kassereren nævnte, at der sidste sæson blev brugt andre bolde. Der har gennem mange år været aftale med RSL, men fremover vil der igen blive indkøbt Victor 77 – og ikke 78 bolde.

Regnskabet blev taget til efterretning.

Kassereren orienterede ligeledes om budgettet for den kommende sæson.

 

 

  1. Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændring i forbindelse med, at man ikke længere må bruge ordet revisor, men skal anvende betegnelsen bilagskontrollant.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg:  Bent Laursen                       –   Ikke på valg

Henning Skødt                      –   Ikke på valg

Henning Rasmussen            –   Ikke på valg

Merete Meldahl                    –  På valg. Modtager genvalg

Michael Møller                      – På valg. Modtager ej genvalg

 

Merete Meldahl blev genvalgt.

Anna Hansen blev foreslået og valgt som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Michael

Møller

 

  1. Valg af 2 suppleanter:

Allen Petersen blev genvalg.

Kjeld Therkelsen blev genvalgt.

 

  1. Valg af 2 bilagskontrollanter.

På valg: Else Rønnow

Ulla Rolskov

Begge genvalgt.

  1. Eventuelt:

Formanden takkede Michael, for hans indsats i bestyrelsen og hans indsats for børn-og unge

spillerne.

 

Der var endvidere tak til Bent og Agnes, Eva og Børge for deres mange år med koordinering af

ældrebadminton.

 

Formanden afsluttede og sagde tak for i aften.