Ordinær Generalforesamling for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2017/18

Ordinær generalforsamling i Juelsminde Badmintonklub

Torsdag d. 16. August 2018 kl. 19.30

i Juelsminde Hallernes Cafeteria.

 

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 9. oktober 2018 

 I Juelsmindehallernes cafeteria kl. 19.00

           Referat

  1. Valg af dirigent

Karl Erik Nielsen.

  1. Behandling af vedtægtsændringer:
  • 3: Dansk Badmintonforbund ændres til Badminton Danmark.

Vedtaget.

  • 4: For at præcisere bestemmelsen foreslår Bestyrelsen, at der i § 4 som sidste sætning tilføjes: ” Passive medlemmer kan spille som afløsere enkelte gange i en kort periode”.

Vedtaget.

  • 5: Fastsættelse af kontingent for motionister:

Bestyrelsen foreslår at banen for motionisterne bliver sat til 1600,- kr. i stedet for 2200,-kr.

Vedtaget.

  • 7, 3. afsnit, 1. punktum:

I stedet for at indkalde til generalforsamling gennem dyre annoncer forslås, at man benytter det edb-system som bruges i klubben.

Vedtaget.

  • 9:

Bestyrelsens antal ændres til 5 medlemmer i stedet for 7.

Vedtaget.

  • 11:

Forslag om forenkling vedr. plan og regler for banernes benyttelse.

Vedtaget.

  1. Evt

Intet.