Indmeldelse i Juelsminde Badmintonklub

Tilmelding voksne

Tilmelding sker ved udfyldelse og returnering af indmeldingsblanket til JBK@jafnet.dk.

Indmeldingsblanketten udsendes til medlemmerne samtidigt med indbydelse til den årlige generalforsamling.

Meddelelsen om tildelt spilletid vil blive bekendtgjort på generalforsamlingen.

Der vil blive foretaget navne/bane opråb og mindst en spiller pr. bane skal være til stede. I modsat fald vil banen blive betragtet som ledig og kan tildeles til anden side.

Tilmelding børn

Indmeldingsblanketten udfyldes ligeledes for børn og unge, og den afleveres til træneren til den første træningstime.

Der er dog altid mulighed for at få en prøvetime efter aftale med træneren.