Træning

Det er et mål at give børnene gode træningsmuligheder, hvor de kan få deres forventninger og mål opfyldt. Dette gøres ved hjælp af kvalificerede trænere og trænermedhjælpere, hvor der i videst muligt omfang tages højde for alder og niveau.

Der tilbydes

 • træning 1 gang om ugen
 • træning foregår i Juelsmindehallerne mandag
 • mulighed for deltagelse på hold og i åbne stævner
 • deltagelse i eventuelle træningslejre

Træningen i vores klub bygger på

 • at spillene møder til tiden og ikke går før alle er færdige, medmindre andet er aftalt
 • at spillerne lytter til, hvad træneren siger
 • at spillerne møder med den rette indstilling til træning
 • at spillerne hjælper med at rydde op i hallen efter træning
 • at spillerne gør deres bedste hver gang
 • at spillerne hjælper hinanden

Hvad forventer vi af forældrene?

Ved træning og kampe

 • at I sørger for at barnet møder til tiden med ketcher og tøj til træning og kampe
 • at jeres barn ikke møder skadet til træning
 • at I viser interesse for jeres barns badminton og regelmæssigt overværer stævner og kampe
 • at I repræsenterer klubben på en værdig og sportslig korrekt måde ved kampe
 • at I støtter jeres barn, uanset om det har vundet eller tabt
 • at I kontakter klubben, hvis I er utilfredse med noget
 • at I interesserer jer for jeres børns badmintonudvikling

Frivillige opgaver i klubben

Klubbens arbejde varetages af frivillige ledere, uden hvem klubben ikke kunne eksistere. Derfor regner vi med:

 • at I har lyst til at hjælpe med løsning af diverse opgaver omkring børnene
 • at I har lyst til at deltage i eventuelle indtægtsgivende arrangementer