Spilletider ældrebadminton

Ældrebadminton har rådighed over hal 1 hver onsdag formiddag.

Der spilles i tidsrummet kl. 08.00-12.00.

Spillerne sørger selv for holdinddeling og afvikling af spillet.