Vigtige Links

Til nye spillere

Nye spillere, børn såvel som voksne, er velkomne til et par prøvespil inden indmeldelse i klubben.

Henvendelse til formand Merete Meldahl på mobil 29 31 60 77, eller næstformand Bent Laursen mobil 30 57 21 10

Kære medlemmer af Juelsminde Badmintonklub

Til medlemmer af Juelsminde Badmintonklub vedrørende sæson 2019/2020

Så er tiden igen kommet, hvor tildeling af spilletider skal forberedes til sæson 2019/2020.

Det foregår ved at alle skal udfylde en tilmelding og returnere den til: E-mail: JBK@jafnet.dk

 

NYT i ÅR ER, at tilmelding foregår elektronisk. Gå ind på klubbens hjemmeside.

Klik på Tilmelding i den blå linje øverst og udfyld tilmelding på enten motionist, ældrebadminton eller begge dele, hvis du vil spille både motions- og ældrebadminton.

Tilmelding til sæson 2019/2020 skal returneres senest den 5. august 2019.

Betaling af kontingent sker jf. vedtægterne for voksne inden eller senest på generalforsamlingen.

Beløbet betales ved forevisning af bankkvittering for overførsel til JBK´s konto: 8133 – 65 81 12 49 94 eller til Mobile Pay 41468.

Motionister starter mandag den. 02. september, onsdag den 04. september og torsdag den 5. september.

Turneringsspillere, ældre badminton starter onsdag den 04. september.

Ældrebadminton starter som sædvanlig med morgenkaffe i cafeterier kl. 9.30 med efterfølgende spil.

 

Senior Idræt starter onsdag den 11. september.

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 15. August 2019 kl. 19.30

I Juelsmindehallernes cafeteria

 

Der vil blive foretaget navne/bane opråb, og mindst en spiller pr. bane skal jf. vedtægterne være til stede. I modsat fald vil banen blive betragtet som ledig og kan tildeles til anden side.

Medlemmer kan ikke gøre krav på den ønskede spilletid, men ønskerne søges imødekommet, så vidt det er muligt. Meddelelsen om tildelt spilletid vil blive bekendtgjort på generalforsamlingen.

 

Valg til bestyrelsen:

Nuværende bestyrelse:

Merete Meldahl                   Formand                              på valg         modtager genvalg

Bent Laursen                        Kasser/næstformand           ikke på valg

Michael Møller                     Medlem                               på valg         ønsker ikke genvalg

Henning Schøtt                     Ældrebadminton                 ikke på valg

Flemming Rasmussen        Medlem                                   ikke på valg 

 

Kontingent:

Bestyrelsen foreslår følgende uændrede kontingentsatser for sæsonen 2019/2020:

Motionister pr. bane                                                         1.600,00

MiniTon/ Ungdomsspillere                             450,00

Ældrebadminton                                                                 350,00

Turneringsspillere – voksne                            800,00

Passive medlemmer                                                            100,00

Hvis et medlem ønsker at spille på 2 baner om ugen      700,00 pr. pers

 

Spilletider:

Mandag i Hal 1:

Motionister                          kl. 15.00-15.50

MiniTon/Ungdomspillere      kl. 16.00-17.00

Motionister                          kl. 17.20-18.10

  1. 18.10-19.00
  2. 19.00-19.50

Onsdag i Hal 2:

Motionister                          kl. 17.30-18.20

  1.                    18.20-19.10
  2. 19.10-20.00
  3. 20.00-20.50
  4. 20.50-21.40

Torsdag i Hal 1:

Motionister                        kl. 19.00-20.00

Ældrebadminton: – Man behøver ikke være ældre – kom hvis du har tid.

Opstart af ældrebadminton er onsdag den 04. september kl. 9.30 med kaffe og rundstykker. Spilletid tildeles ved fremmødet.

Derefter spilles onsdage kl. 08.00- 09.00,

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00.

Kontaktpersoner: Henning Skødt tlf. 21290117 og Bent Laursen tlf.: 30572110

Vel mødt til en ny sæson i badmintonklubben

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bolde kan købes i hallens cafeteria  160 kr. pr. rør

Ledige baner