Vigtige Links

Til nye spillere

Nye spillere, børn såvel som voksne, er velkomne til et par prøvespil inden indmeldelse i klubben.

Henvendelse til formand Merete Meldahl på mobil 29 31 60 77,

Kære medlemmer af Juelsminde Badmintonklub

Hej alle badmintonspillere

Så er det lykkedes at få en ny holdfordelingsplan på plads, så vi overholder alle de seneste stramninger på grund af Covid-19.

En meget stor og varm tak til alle jer, der med stor fleksibilitet har gjort det muligt.

Vi starter igen henholdsvis mandag den 2. november og onsdag den 4. november.

Fra på mandag må der kun være 3 hold i hallen ad gangen. Det betyder, at der ikke kan spilles på de midterste 2 baner i hver hal og derved overholder vi afstanden på 2 meter mellem hver bane.

Alle hold får mail om deres spilletid, men kontakt formanden på 29316077, hvis I er i tvivl.

De tidligere udsendte corona regler gælder fortsat, og husk at bruge mundbind, når I går ind i hallerne og indtil I går i gang med at spille. Husk  mundbind igen,

når I forlader banen.

De seneste generelle regler fra DGI og DIF er vedhæftet til orientering. Det er nok særligt afsnittene om kropsafstand og sektionering, der bør læses.

Hilsen og fortsat rigtig god fornøjelse med badminton

Bestyrelsen

 

Covid-19: anbefalinger når du træner badminton 2020-2021

På baggrund af anbefalinger fra DGI og drøftelse med halbestyrelsen har bestyrelsen følgende information og anbefalinger til badmintonklubbens medlemmer:

Alle skal selv opsætte net og tage dem ned og sætte dem på plads i depotrummet efter sidste træningstime mandag og onsdag. De hold, der starter og slutter om mandagen og onsdagen skal sørge for at spritte stængerne på nettene. Der er opsat sprit og klude på vognen med net.

Derudover må man sørge for at spritte af, hvis man har røret ved stænger eller andet, som andre spillere bruger.

Desuden opfordres alle til at møde i god tid inden man skal spille, så man er ude af omklædningsrummet, inden næste hold spillere er færdige med deres træning og skal benytte det. Der må være max. 18 pers. I omklædningsrummet ad gangen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bolde kan købes i hallens cafeteria  160 kr. pr. rør

eller ved henvendelse til

Merete Meldahl   29 31 60 77   eller

Henning Skødt   21 29 01 17

Ledige baner

Ingen ledige baner.