Vigtige Links

Til nye spillere

Nye spillere, børn såvel som voksne, er velkomne til et par prøvespil inden indmeldelse i klubben.

Henvendelse til formand Merete Meldahl på mobil 29 31 60 77,

Kære medlemmer af Juelsminde Badmintonklub

 

NYE MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN

Kære badmintonspillere

Til næste generalforsamling bliver der behov for 3 nye medlemmer til bestyrelsen, der jo består af 5 medlemmer. Sysser, Anna og Merete udtræder af bestyrelsen.

Det bliver som altid annonceret i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling, men vi har valgt at gøre opmærksom på det allerede nu.

Vi skal jo gerne fortsat kunne spille badminton i klubregi, men det kræver en indsats fra medlemmerne.

Juelsminde Badmintonklub har eksisteret i mange år, og mange af jer trofaste medlemmer har gennem årene taget en periode i bestyrelsen, men overvej om du kan tage en periode igen.

Bestyrelsen fastlægger selv sin arbejdsplan, men det vil typisk indebære et møde ca. hver måned. De faste poster er formand, næstformand og kasserer (Kalle fortsætter gerne på denne post). Derudover kan man selv præge bestyrelsesarbejdet, hvis man har særlige interesser – børn, unge, motion ældre m.v. Bestyrelses fastlægger således også hvor stort eller lille aktivitetsniveauet skal være, så bestyrelsesarbejdet præger du selv.

Der er særligt behov for

  • at få oparbejdet en ny børn og unge gruppe
  • at få klubben og dens aktiviteter synliggjort på de sociale medier
  • at skabe nye former for aktiviteter, der kan interessere medlemmerne

så kan du se dig selv i dette arbejde, eller har du helt andre tanker og forslag, så stil op til bestyrelsen.

Vi håber på et godt valg på generalforsamlingen

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Skaf nye medlemmer og bidrag til styrkelse af det sociale samvær i klubben 

Skaf nyt medlem

Badmintonklubben har plads til flere spillere så,

  • Hvis du er medlem og melder ny eller nye ind i klubben

Så får du en sæson kontingent til halv pris.

Styrk det sociale samvær

Når vi spiller, møder man ind og spiller med sin makker og sit hold, får måske en kop kaffe eller øl, vand bagefter og går så hver til sit.

Men kender du dem, der spiller før, efter eller samtidigt med dig?

Bestyrelsen vil gerne bidrage til at øge og styrke det gode sociale samvær ved, at vi en mandag/onsdag i oktober og november rokerer parvis, så man kommer til at møde nye/andre spillere, end dem, man er vant til at spille med.

Vi håber. I er med på legen.

Mange hilsner

Bestyrelsen

Bolde kan købes i hallens cafeteria  160 kr. pr. rør

eller ved henvendelse til

Merete Meldahl   29 31 60 77   eller

Henning Skødt   21 29 01 17

Ledige baner

Ingen ledige baner.