Vigtige Links

Til nye spillere

Nye spillere, børn såvel som voksne, er velkomne til et par prøvespil inden indmeldelse i klubben.

Henvendelse til formand Merete Meldahl på mobil 29 31 60 77, eller næstformand Bent Laursen mobil 30 57 21 10

Kære medlemmer af Juelsminde Badmintonklub

Til medlemmer af Juelsminde Badmintonklub vedrørende sæson 2020/2021

Så er tiden igen kommet, hvor tildeling af spilletider skal forberedes til sæson 2020/2021.

Det foregår ved at alle skal udfylde en tilmelding og returnere den til: E-mail: JBK@jafnet.dk

Tilmelding foregår elektronisk. Gå ind på klubbens hjemmeside.

Klik på Tilmelding i den blå linje øverst og udfyld tilmelding på enten motionist, ældrebadminton eller begge dele, hvis du vil spille både motions- og ældrebadminton.

Tilmelding skal returneres senest den 7. august 2020.

Betaling af kontingent sker jf. vedtægterne for voksne inden eller senest på generalforsamlingen.

Beløbet betales ved forevisning af bankkvittering for overførsel til JBK´s konto: 8133 – 65 81 12 49 94 eller til Mobile Pay 41468.

Motionister starter mandag den. 07. september og onsdag den 09. september.

Ældre badminton og turneringsspillere starter onsdag den 09. september.

Ældrebadminton starter som sædvanlig med morgenkaffe i cafeteriet kl. 9.30 med efterfølgende spil.

 

Senior Idræt starter onsdag den 09. september.

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 20. August 2020 kl. 19.30

I Juelsmindehallernes cafeteria

Der vil blive foretaget navne/bane opråb, og mindst en spiller pr. bane skal jf. vedtægterne være til stede. I modsat fald vil banen blive betragtet som ledig og kan tildeles til anden side.

Medlemmer kan ikke gøre krav på den ønskede spilletid, men ønskerne søges imødekommet, så vidt det er muligt. Meddelelsen om tildelt spilletid vil blive bekendtgjort på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen:

Nuværende bestyrelse:

Merete Meldahl                  Formand                         ikke på valg

Anna Hansen                                                               ikke på valg

Henning Skødt                 Ældrebadminton                 på valg – modtager genvalg

       Bent Laursen               Kasser/næstformand           på valg – ønsker ikke genvalg

           Flemming Rasmussen                                             på valg – ønsker ikke geenvalg

 

Kontingent:

Bestyrelsen foreslår følgende uændrede kontingentsatser for sæsonen 2020/2021:

Motionister pr. bane                                                       1.600,00

MiniTon/ Ungdomsspillere                                               450,00

Ældrebadminton                                                               350,00

Turneringsspillere – voksne                                               800,00

Passive medlemmer                                                           100,00

Hvis et medlem ønsker at spille på 2 baner om ugen       700,00 pr. pers

Spilletider:

 

Mandag i Hal 1:

Motionister                         kl. 15.00 – 15.50

  1. 16.00 – 17.10
  2. 17.20 – 18.10
  3. 18.10 – 19.00
  4. 19.00 – 19.50
  5. 19.50 – 20.40

Onsdag i Hal 2:

Motionister                        kl. 17.30 – 18.20

  1.                    18.20 – 19.10
  2. 19.10 – 20.00

Turneringspillere/              kl. 20.00 – 20.50

motionister                         kl. 20.50 – 21.40

Onsdag i Hal 1:

Ældrebadminton:               kl. 08.00 – 09.00

  1. 09.00 – 10.00
  2. 10.00 – 11.00
  3. 11.00 – 12.00

Opstart af ældrebadminton er onsdag den 09. september kl. 9.30 med kaffe og rundstykker. Spilletid tildeles ved fremmødet.

Kontaktpersoner: Henning Skødt tlf. 21290117

Vel mødt til en ny sæson

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bolde kan købes i hallens cafeteria  160 kr. pr. rør

Ledige baner

Mandag: kl.  15 – 15.50,  to baner.  19.50 – 20.40,  to baner.
20.40 – 21.30,   fem baner.

Onsdag:  kl.  17.30 – 18.20,  fire baner.     18.20 – 19.10,  fem baner.
19.10 – 20.00,   tre baner.    20.00 – 20.50   fire baner.

Torsdag kl.  19.00   en bane.