Vigtige Links

Til nye spillere

Nye spillere, børn såvel som voksne, er velkomne til et par prøvespil inden indmeldelse i klubben.

Henvendelse til formand Merete Meldahl på mobil 29 31 60 77, eller næstformand Bent Laursen mobil 30 57 21 10

Kære medlemmer af Juelsminde Badmintonklub

 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 9. oktober 2018 

 I Juelsmindehallernes cafeteria kl. 19.00

           Referat

  1. Valg af dirigent

Karl Erik Nielsen.

  1. Behandling af vedtægtsændringer:
  • 3: Dansk Badmintonforbund ændres til Badminton Danmark.

Vedtaget.

  • 4: For at præcisere bestemmelsen foreslår Bestyrelsen, at der i § 4 som sidste sætning tilføjes: ” Passive medlemmer kan spille som afløsere enkelte gange i en kort periode”.

Vedtaget.

  • 5: Fastsættelse af kontingent for motionister:

Bestyrelsen foreslår at banen for motionisterne bliver sat til 1600,- kr. i stedet for 2200,-kr.

Vedtaget.

  • 7, 3. afsnit, 1. punktum:

I stedet for at indkalde til generalforsamling gennem dyre annoncer forslås, at man benytter det edb-system som bruges i klubben.

Vedtaget.

  • 9:

Bestyrelsens antal ændres til 5 medlemmer i stedet for 7.

Vedtaget.

  • 11:

Forslag om forenkling vedr. plan og regler for banernes benyttelse.

Vedtaget.

  1. Evt

Intet.

Bolde kan købes i hallens cafeteria  160 kr. pr. rør